goedekennis.nl >> Dossiers >> Braille, de basis >> Braille in de toekomst

Braille in de toekomst

Tekstalternatief video

Een Engelstalige video van de Universiteit van Michigan waar ze onderzoek doen naar de ontwikkeling van een tablet die tastbaar braille weergeeft.

Braille schrijven en lezen

Welke invloed gaat de techniek op het schrijven en lezen van braille hebben? Doordat de computer het vertaalwerk van braille naar gewoon schrift doet, zijn er steeds minder ‘niet-blinden’ die braille kunnen lezen. Nederlandse braillelezers hebben bovendien minder oefening in het werken in verschillende contexten. Of dat een wenselijke ontwikkeling is of niet, zal de toekomst uitwijzen. Wij hebben al wel een aantal interessante constateringen gedaan:

  • Als iemand in braille een vreemde taal leert, leert hij dat met behulp van de Nederlandse brailletabel, zo nodig uitgebreid met tekens die in de zogenaamde 'Symbolenlijst' worden uitgelegd (bijvoorbeeld niet in ons alfabet voorkomende letters). Als die leerling in het buitenland in een museum een tekst in geprint braille krijgt, is de kans groot dat hij die dan niet kan lezen.
  • Bij een vak als wiskunde is het veel eenvoudiger gebleken om de symbolen in tekens te omschrijven die op ieder QWERTY-toetsenbord voorkomen (‘rekenmachine-taal’), dan om vast te houden aan een speciale braillecode voor wiskunde.
  • Steeds minder kinderen en volwassenen leren braille bladmuziek lezen. Wellicht dat het dossier ‘Muziek in braille’ een middel is om het leren van braille bladmuziek te stimuleren. 

Braille en nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën zorgen voor ad hoc beschikbaarheid van braille; je kunt je brailleleesregel bijvoorbeeld koppelen aan een smartphone en andere mobiele apparaten. 

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om in printers die 8-puntsbraille kunnen printen een gepersonaliseerde 8-punts tabel te installeren. Het geprinte braille is dan natuurlijk alleen duidelijk voor de gebruiker van die betreffende tabel, maar wel op maat.

In de Verenigde Staten wordt door de Universiteit van Michigan gewerkt aan een tablet die tastbaar braille weergeeft. Het Engelstalige filmpje laat zien wat hun idee hierbij is. Daar waar het digitale braille door een leesregel nu nog maar per 40 of 80 karakters per keer weergeeft, moet een tablet een volledige pagina in braille kunnen weergeven, wat meer overzicht geeft.  

artist impression van de University of Michigan van een tablet dat tastbaar braille weergeeft
 

15 juni 2016Tags: braille,