‘Zou het toch dyslexie kunnen zijn?’

In groep 6 kreeg Evy de diagnose dyslexie

Toen Evy in groep 4 zat werd het lezen een serieus struikelblok. Ze had veel moeite met woorden spellen, haar leestempo was traag, lage scores bij de leestoetsen. Op advies van de school moest ze thuis veel oefenen met lezen. Pas later, aan het begin van groep 6, kreeg Evy uiteindelijk de diagnose dyslexie. Wat daaraan vooraf ging vertelt Evy’s moeder Astrid in dit artikel, deel #2 van de serie ervaringsverhalen Zoektocht van een moeder.

“In groep 5 ging het nog steeds niet beter. Evy werd al vrij snel dat jaar in een apart groepje met kinderen geplaatst dat extra instructie en meer oefentijd kreeg. Ralfi-lezen heet dat. Maar na een paar maanden gaf de juf aan dat die aanpak niet de gewenste verbetering opleverde; ze bleef te ver onder het gemiddelde leesniveau. Dus besloot de juf haar individueel te begeleiden. Ook kregen we een heel programma mee naar huis om nóg intensiever met Evy thuis te oefenen.” 

Evy met schooltas en moeder Astrid op de achtergrond

Ondanks al het oefenen bleef Evy worstelen met het lezen; de achterstand met klasgenootjes werd zelfs groter in plaats van kleiner. “Erg demotiverend voor Evy natuurlijk. En wij als ouders zaten ook met handen in het haar. Niet fijn.”

Beluister een fragment, waarin moeder Astrid vertelt over de ervaringen:

Geen label ‘dyslexie’ opplakken

Langzaamaan begon het bij Astrid en haar man Sander te dagen dat het misschien toch dyslexie zou kunnen zijn. Eerder was dyslexie al wel ter sprake gekomen, maar nog niet echt serieus overwogen. “Zoals ik al eerder zei, dat wuifden we altijd een beetje lacherig weg. Het is dat een vriendin mij attendeerde op een artikel over dyslexie in J/M, een blad voor ouders met schoolgaande kinderen. Toen ik dat las, herkende ik bijna alles van wat we ook met Evy meemaakten! Ik ben toen met dat artikel naar school gegaan, maar zij bleven nogal terughoudend. Ze wilden Evy niet zomaar het label ‘dyslexie’ opplakken. Dat snapten we ook wel, maar we hadden toch wat meer van de school verwacht.”

Hoewel Astrid had gehoopt op extra ondersteuning van een deskundige, bleef de school bij het advies dat in groep 4 was gegeven: blijven oefenen met lezen. De school wilde het nog een tijdje aankijken. Wat volgde was een lastige tijd voor Evy, waarin ze steeds onzekerder werd en een groeiend gevoel ‘dom’ te zijn.

Dyslexietest

Uiteindelijk, na veel aandringen van Astrid en Sander, gaf de school een verwijzing voor een dyslexietest af. Uit de uitgebreide dyslexietest bleek dat Evy inderdaad een ernstige vorm van dyslexie heeft. Evy zat inmiddels aan het begin van groep 6. “De diagnose gaf enerzijds veel rust, maar riep anderzijds ook weer veel nieuwe vragen op. Ik heb in die tijd dan ook heel veel websites en communities op Facebook afgestruind. Kijken wat andere ouders van kinderen met dyslexie zeiden: wat ze zelf deden om het lezen te verbeteren, of ze professionele hulp inschakelden en zo ja, welke dan, hoelang het duurde voordat ze verbeteringen zagen, wat het aan kosten met zich meebrengt.”

“Voor Evy zelf betekende de diagnose dyslexie dat ze zich nóg minder op haar gemak voelde. Want, hoewel ze nog helemaal niet begreep wat dyslexie inhield, wist ze wel: ‘er is iets met mij aan de hand; ik ben anders dan de rest’. En als je 9 jaar bent wil je het liefst erbij horen en net zo zijn als alle andere kinderen in de klas, toch?”

Wil je weten hoe het Astrid en Evy verder is vergaan?
Lees dan deel #3 van de serie Zoektocht van een moeder >>

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over de aangepaste schoolboeken? Onze klantenservice helpt je graag verder! T: 0486 486 486

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste artikelen van Goede Kennis elk kwartaal in je mailbox.

Vermoeden van dyslexie?

Heb je net als Astrid een vermoeden dat je kind mogelijk dyslexie heeft? Het is van groot belang dat dit vroegtijdig wordt gesignaleerd en behandeld. Op de sites van Steunpunt Dyslexie en Dyslexie Centraal kun je bijvoorbeeld lezen wat dyslexie inhoudt, hoe je dyslexie kunt herkennen en wat de school kan/moet doen. In het basisonderwijs krijgen kinderen met leesproblemen gerichte ondersteuning. Sommige scholen hebben een dyslexieprotocol, waarin staat hoe zij omgaan met dyslexie. In het zorgplan van de basisschool staat welke methoden en hulpmiddelen de school gebruikt voor dyslectische leerlingen. Pas wanneer dyslexie is vastgesteld en een dyslexieverklaring is afgegeven, kunnen hulpmiddelen en extra maatregelen worden geregeld. Daaronder vallen ook aangepaste schoolboeken, zoals gesproken boeken, boeken in EPUB, vergrotingen of dyslexiebestanden. In de rubriek Dyslexie op deze site lees je daar meer over. 

SERIE: Zoektocht van een moeder

Publicatiedatum: 10 januari 2023 Laatste update: 10 maanden geleden