EPUB: een demo

Werken met Dedicon schoolboeken nieuwe stijl

Frits Jongboom, AOB’er en ICT-deskundige bij VISIO, heeft onlangs een uitleg gegeven over het werken met EPUB. Hij heeft hiervoor het proefboek van Dedicon gebruikt om de functionaliteiten in de reader te laten zien. Een mooie weergave van alle mogelijkheden!

Meer informatie over EPUB vanuit VISIO en Bartiméus kun je vinden op het kennisportaal Eduvip.nl. Gedurende de pilot 'EPUB naar school' zijn beide onderwijsinstellingen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het product. Ook in 2021 werkt Dedicon wederom samen met hen om zo het product verder door te ontwikkelen. 

Met toestemming van Frits Jongboom hebben we de video mogen delen op Goedekennis.