Dyslexie en hoogbegaafd, een dubbele uitdaging?

Nic vertelt over zijn ervaringen met dyslexie en school

Nic heeft dyslexie. Een grote knul van dertien die dit schooljaar naar de derde klas VWO van het Delftse Stanislascollege gaat. Derde klas al? Ja, je leest het goed, derde klas. Nic heeft een jaar overgeslagen op de basisschool. Want Nic is hoogbegaafd. Hoe is het om als hoogbegaafde leerling met dyslexie te leren en studeren?

“Eigenlijk is dyslexie voor Nic op de middelbare school pas een uitdaging geworden”, vertelt zijn moeder Inge. “Voorheen, op de basisschool, kon hij nog veel compenseren doordat hij vlot alternatieve oplossingen kon bedenken. Vergeleken met zijn klasgenoten was hij op bepaalde terreinen al een stuk verder. Zo maakte hij al van kinds af aan de moeilijkste Lego-modellen; Nic heeft een extreem goed ruimtelijk inzicht.”

Nic en zijn moeder Inge

Dyslexie en school

Eind groep 3 ontstond het vermoeden dat Nic aan het onderpresteren was, omdat hij zich verveelde met het maken van voor hem simpele opdrachten. “Ik moest bijvoorbeeld een keer een opdracht doen met kloklezen en daar deed ik heel lang over”, legt Nic uit. Inge gaat verder: “Hij moest nablijven, omdat hij zijn werk niet af had. Dit is het startpunt geweest om te kijken of hij hoogbegaafd was.” 

In groep 4 werd vastgesteld dat Nic inderdaad hoogbegaafd was en mocht hij overstappen naar groep 5. “Met rekenen deed hij het heel goed. Anders was het met taal en lezen, daarmee bleek Nic meer moeite te hebben. Hierdoor kreeg zijn toenmalige leerkracht het vermoeden dat hij wel eens dyslexie kon hebben. En dat was ook al eens geopperd door zijn hoogbegaafdheidscoach. Daarom hebben we in groep 6 aanvullend een dyslexietest laten doen. Een zeer uitgebreide test die twee ochtenden in beslag nam. En daaruit bleek inderdaad dat onze vermoedens klopten.”

Nic heeft inmiddels twee jaar middelbare school achter de rug. De uitdagingen worden er echter niet minder op en compenseren lukt steeds minder goed. “Ik heb veel moeite met de talen. Bijvoorbeeld woordjes leren is lastig; ik kan ze niet goed onthouden. Duits leren gaat nog wel, maar Frans is een struikelblok. Al vanaf het begin van de brugklas.” 

De juiste ondersteuning

Gelukkig krijgt Nic ondersteuning van een dyslexiecoach, die samen met de school en ouders bekijkt wat Nic nodig heeft. Moeder Inge: “Als ouders moet je wel in gesprek blijven met de school. Want nog lang niet alle leerkrachten zijn er zich bewust van wat het is om dyslexie te hebben. Of weten niet goed wat nodig is om leerlingen met dyslexie te ondersteunen. Nu Nic naar de derde klas van het VWO gaat, hebben we met de school kunnen regelen dat hij een iets ander vakkenpakket krijgt dan zijn klasgenoten; hij gaat weliswaar naar een gymnasiumklas, maar volgt geen klassieke talen. En wanneer zijn klasgenoten Latijn en Grieks hebben, krijgt Nic op maat extra begeleiding met de talen die hij komend jaar nog wel moet doen.”

Voor Nic en zijn ouders staat de zoektocht naar de juiste hulpmiddelen nog in de kinderschoenen. Zo maakt Nic zijn toetsen met Kurzweil, een programma waarmee teksten kunnen worden voorgelezen. “Voor Aardrijkskunde en Geschiedenis werkt dat goed”, vertelt Nic. “Maar bij mijn laatste proefwerk voor Nederlands ging het mis. Het bestand kon ik niet openen met Kurzweil. Dus toen heb ik zelf geprobeerd om het bestand om te zetten, maar helaas, ook dat wilde niet werken.” 

“Het fijne aan de school waar Nic naartoe gaat is dat alle leerlingen met een Chromebook werken. Wellicht kan de voorleesapp LEX Nic verder helpen, dat moeten we nog uitzoeken.” Nic zelf is er wat sceptisch over. “Ik vraag mij af of de docenten het wel accepteren als ik zonder schoolboeken op school kom en alles via een app doe.”  

Geen tolk

Ondanks de uitdagingen die hij ondervindt en de zoektocht naar de juiste ondersteuning, kijkt Nic vol moed naar de toekomst: “Hoogbegaafd zijn heeft zo zijn voordelen; ik heb tot nu toe veel kunnen compenseren. Dat zal het komend jaar nog wel wat lastiger worden, maar na dit schooljaar hoef ik geen Frans of Duits meer en ga ik een bèta-profiel kiezen. Ik zal beslist geen tolk worden! Eerder iets in de ICT.” 

Afbeelding
klantenservice Dedicon

We helpen je graag verder!

Heb je een vraag over dyslexiebestanden of het bestellen daarvan? Onze klantenservice helpt je graag verder!
T: 0486 486 486