25 artikelen

Sorteren op: Meest recent
  • Achtergrond
    Image
    twee cirkels overlappen elkaar deels

    Wiskunde voor de brailleleesregel: verzamelingen

    In 1874 introduceerde Georg Cantor het begrip ‘verzameling’. Daarmee kon hij veel wiskundige begrippen nauwkeuriger omschrijven.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    calculus-formule

    Wiskunde voor de brailleleesregel: analyse symbolen (calculus)

    Analyse is een onderdeel van de wiskunde, ook wel differentiaal- en integraalrekening genoemd. Soms wordt ook de Engelse term ‘calculus’ gebruikt.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    Griekse alfabet

    Wiskunde voor de brailleleesregel: Griekse letters

    Griekse letters komen in de wiskunde vaak voor. In de tabel hieronder vind je een opsomming van de meest gebruikte Griekse letters.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    papieren hoofd met uitgeknipt puzzelstukje

    Wiskunde voor de brailleleesregel: symbolen voor logica

    In de volgende tabel staan symbolen die worden gebruikt in de logica. Deze symbolen komen niet voor op een standaardtoetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door een korte, duidelijke tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    wiskundeformule met pijlen

    Wiskunde voor de brailleleesregel: pijlen

    Pijlen worden dikwijls toegepast in de wiskunde. Maar deze symbolen komen niet voor op een standaard QWERTY-toetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door alternatieve tekens en tekst die via de brailleleesregel wel te lezen is.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    afbeelding van een meetkundige figuur met hoeken en graden

    Meetkundige symbolen voor de brailleleesregel

    Om meetkunde symbolen voor blinde leerlingen leesbaar te maken heeft Dedicon ze vertaald naar duidelijke tekst voor de brailleleesregel.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    Wiskundige formules op papier

    Regels en voorbeelden: verzamelingen

    Hoe kun je als blinde leerling berekeningen maken met verzamelingen? Hoe worden verzamelingen weergegeven in tekst voor de brailleleesregel?
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    papieren hoofd met uitgeknipt puzzelstukje

    Regels en voorbeelden: logica

    Hoe kun je als blinde leerling wiskundige logica met de brailleleesregel studeren? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    tekening met pijlen/vectoren

    Regels en voorbeelden: vectoren

    Vectoren werken met pijlen. Maar wat zijn de regels voor een goede weergave van vectoren in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    schoolbord met ingewikkelde formules en het woordje 'help!' eronder

    Regels en voorbeelden: haken

    Haken worden in verschillende vormen in de wiskunde toegepast. Zo zijn er vierkante haken, ronde haken, accolades. Gesloten en open haken. Om de juiste betekenis te achterhalen, is het wel noodzakelijk te weten hoe deze haken zijn toegepast en welke regels er gelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    tekening met ingewikkelde formules door elkaar

    Regels en voorbeelden: limieten

    In de wiskunde worden limieten onder meer gebruikt om het grensgedrag van functies te beschrijven in punten waar zij niet gedefinieerd zijn of waar zij een discontinuïteit vertonen. Het woord limiet is afkomstig van het Latijnse ‘limes’, dat ‘grens’ betekent.
    Datum okt 2019
    Labels Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    schoolbord met in krijt een (foutieve) optelsom

    Regels en voorbeelden: optellen en aftrekken

    Hoe kun je als blinde leerling optelsommen en aftreksommen maken met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    klein krijtbordje met formules

    Regels en voorbeelden: som en product

    Wiskundeles voor blinde leerlingen? Hoe geef je dan sommatie en product weer in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    een rijtje vermenigsvuldigingssommen in verschillende kleuren

    Regels en voorbeelden: vermenigvuldigen

    Blinde leerlingen de tafels leren? Hoe worden vermenigvuldigingsopgaven in tekst voor de brailleleesregel weergegeven? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    potlood op papier met wiskundige sommen

    Regels en voorbeelden: complexe getallen

    Hoe kunnen complexe getallen goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    iemand schrijft op een schrijfblokje een wiskundige formule

    Regels en voorbeelden: differentiëren en integreren

    Hoe kunnen afgeleiden en integralen goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    schoolbord met logaritmeformule

    Regels en voorbeelden: logaritmen

    Hoe kun je als blinde leerling logaritmen berekenen met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    wiskundeformule met superscript

    Regels en voorbeelden: onderindex en bovenindex

    Hoe kunnen onder- en bovenindex (subschript en superscript) goed worden weergegeven in tekst voor de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    rekensom met een gebroken wortel er bovenop

    Regels en voorbeelden: worteltrekken

    Worteltrekken voor blinde leerlingen? Hoe kun je wortels berekenen met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille
  • Achtergrond
    Image
    schoolbord met een matrixformule

    Regels en voorbeelden: matrices

    Hoe kun je als blinde leerling wiskundige matrices lezen en berekenen met de brailleleesregel? Bekijk de regels en voorbeelden.
    Datum okt 2019
    Labels Visuele beperking, Beta-vakken, Braille