goedekennis.nl >> Dossiers >> Didactische aanpassingen >> voorbeeld taal: woordspin

voorbeeld taal: woordspin

Voorbeeld

Invullen van een woordspin

Didactische aanpassing

Opdracht 7 (haasopdracht)
Maak een woordspin met het woord puinhoop.
Schrijf zes woorden op.
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

De vormgeving van de woordspin gaat voor de blinde leerling verloren. Toch handhaven we de term ‘woordspin’, omdat deze tijdens de klassikale bespreking of het samenwerken met medeleerlingen vaak gebruikt zal worden. Het is aan de leerkracht om uit te leggen wat het inhoudt.

[Bron afbeelding: Taalverhaal.nu, Taal, Werkschrift 4A, ThiemeMeulenhoff]

25 juli 2016Tags: didactiek, taal,