Wiskunde voor de brailleleesregel: verzamelingen

Symbolen verzamelingen voor blinde leerlingen

In 1874 introduceerde Georg Cantor het begrip ‘verzameling’. Daarmee kon hij veel wiskundige begrippen nauwkeuriger omschrijven.

In de wiskunde is een verzameling een collectie van verschillende objecten, elementen genoemd. De verzameling zelf wordt als een wiskundig object beschouwd. Oftewel, een verzameling is ‘een veelheid van elementen, die volgens een bepaalde definitie bij elkaar horen en daardoor een geheel vormen.’
Veel symbolen voor verzamelingen komen niet voor op een standaardtoetsenbord. Daarom heeft Dedicon ze vervangen door een korte, duidelijke tekst, zodat deze symbolen via de brailleleesregel wel te lezen zijn.
In de onderstaande tabel staan symbolen die met verzamelingen te maken hebben. In de tweede kolom de tekstvariant voor braille.
 

Symbool Tekst
{}
element
geenElement
doorsnede
verenigd
deelverz
geenDeelverz
deelverzOf=
geenDeelverzOf=
omvat
nietOmvat
omvatOf=
nietOmvatOf=
N
Z
Q
R
C