Zelf lesmateriaal aanpassen: 8 praktische tips

Een handig overzicht

Als leerkracht wil je dat alle leerlingen kunnen meedoen in de klas, of ze nu wel of geen leesbeperking hebben. Heb je een leerling met dyslexie in de klas, dan moet je wel eens een opdracht of toets aanpassen. Of je hebt misschien een blinde of slechtziende leerling in de klas. Voor deze leerlingen zijn veel schoolboeken en lesmateriaal in aangepaste vorm te bestellen bij Dedicon. Maar het komt ongetwijfeld wel eens voor dat je ook zelf lesstof toegankelijk moet maken. Dan kun je aan vele knoppen draaien. Denk aan lettertypes, contrast, kleurgebruik, afbeeldingen. Bekijk hoe je zelf lesmateriaal kunt aanpassen met deze praktische tips:
  1. Tekst: lesmateriaal wordt vaak aangeboden in de vorm van geschreven taal. Voor een aantal leerlingen vormt dit een flinke drempel die ze onvoldoende in staat stelt te leren. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie.
  2. Word-bestanden: lesmateriaal in Word heeft als groot voordeel dat de tekst is aan te  passen aan leesvoorkeuren. Bijvoorbeeld voor leerlingen die slechtziend zijn of dyslexie hebben, is het fijn dat ze de tekst kunnen aanpassen en lezen op de manier die bij hen past. 
  3. Leesbaarheid: moeilijke woorden, beeldspraak, grammatica... Hoe zorg je er als onderwijsprofessional voor dat de complexiteit van een tekst is afgestemd op het taalniveau en de woordenschat van alle leerlingen?
  4. Structuur: iedere leerling heeft baat bij een goede structuur in lesmateriaal. Vooral leerlingen die blind of slechtziend zijn. Maar ook leerlingen met dyslexie moeten meer moeite doen dan andere leerlingen om de grote lijnen te kunnen volgen. 
  5. Lay-out: De manier waarop een tekst wordt gepresenteerd is van invloed op de leesbaarheid. Voor leerlingen met dyslexie en leerlingen die slechtziend zijn, is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de lay-out.
  6. Typografie: een sierlijk lettertype is weliswaar aantrekkelijk, maar als leerlingen de tekst in dit lettertype niet goed kunnen lezen, sla je alsnog de plank mis.
  7. Kleur & contrast: hoe gebruik je kleur en contrast op zo'n manier dat opdrachten en toetsen goed waarneembaar zijn voor iedereen?
  8. Beeldmateriaal: met kleine aanpassingen, zoals een alttekst of audiodescriptie, kunnen blinde en slechtziende leerlingen ook informatie én plezier uit beeldmateriaal halen. 
Publicatiedatum: 23 februari 2022 Laatste update: 1 year geleden