Regels en voorbeelden: haken

Rekenen met haken voor blinde leerlingen

Haken worden in verschillende vormen in de wiskunde toegepast. Zo zijn er vierkante haken, ronde haken, accolades. Gesloten en open haken. Onmisbare symbolen om bijvoorbeeld aan te geven welke waarden wel of juist niet van toepassing zijn. Of om aan te geven in welke volgorde de som moet worden berekend. Maar om de juiste betekenis te achterhalen, is het wel noodzakelijk te weten hoe deze haken zijn toegepast en welke regels er gelden.

Haken op standaardtoetsenbord

Als er in de visuele notatie haken worden gebruikt, worden die rechtstreeks overgenomen. Het begrip ‘haken’ moet hierbij breed worden opgevat. Denk bijvoorbeeld aan haken bij verzamelingen en matrices. Of de verticale strepen die worden toegepast om de absolute waarde van een getal aan te geven. De meest gangbare haken kun je eenvoudig met een standaardtoetsenbord invoeren.

Bijzondere haken

Daarnaast worden in de notatie van Dedicon extra haken toegevoegd om de juiste leesvolgorde aan te geven als die door het verlies aan ruimtelijke positionering niet meer duidelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor breuken met een samengestelde teller of noemer. Ook vormen accolades een onderdeel van de notatie, bijvoorbeeld bij limieten en bij sommatie en product.

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.