Regels en voorbeelden: machtsverheffen

Machten verheffen met de brailleleesregel

Machten worden gebruikt om berekeningen snel uit te voeren of formules korter te schrijven. Bij machtsverheffen gaat het om een herhaalde vermenigvuldiging. Zo kun je de berekening 7 × 7 × 7 × 7 × 7 korter schrijven als 7⁵ (zeven tot de macht vijf). Het getal zeven is het grondgetal en ‘tot de macht vijf’ de exponent. Hoe kun je als blinde leerling machten verheffen met de brailleleesregel? Welke symbolen worden toegepast en hoe? Bekijk de regels en voorbeelden.

Machtsverheffen voor de brailleleesregel

Machten worden aangegeven met een circonflexe (dakje) zonder spaties, bijvoorbeeld 5^2 voor 5-kwadraat. Hetzelfde geldt voor maten van oppervlakte en inhoud, zoals cm^2 (vierkante centimeter) en m^3 (kubieke meter). Voor een samengesteld grondtal of een samengestelde exponent worden ronde haken toegevoegd om de juiste leesvolgorde aan te geven. In feite zijn dit allemaal voorbeelden van tekst met superscript.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Een eenvoudige macht.

Wiskunde

Lineair

52=5×5

5^2 = 5 * 5

Voorbeeld 2

Vierkante centimeter.

Wiskunde

Lineair

50cm2

50cm^2

Voorbeeld 3

Kubieke meter.

Wiskunde

Lineair

10m3

10m^3

Voorbeeld 4

Een eenvoudige exponent beëindigen met een spatie.

Wiskunde

Lineair

52+2=27

5^2 + 2 = 27

De spatie na ^2 beëindigt de exponent. Het gedeelte + 2 staat dus niet in de exponent. Vergelijk dit met het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 5

Een samengestelde exponent.

Wiskunde

Lineair

52+2=54=625

5^(2 + 2) = 5^4 = 625

Doordat er haken om 2 + 2 staan, is dat de exponent. Vergelijk dit met het vorige voorbeeld.

Voorbeeld 6

Een breuk als exponent en een wortel.

Wiskunde

Lineair

912=9=3

9^(1/2) = sqrt(9) = 3

De haken zijn hier noodzakelijk vanwege prioriteitsregels in de wiskunde. Zonder haken zou de expressie als (9^1)/2 gelezen moeten worden.

Voorbeeld 7

Een samengestelde exponent met een breuk.

Wiskunde

Lineair

T=212M+12

T = 2^(1/2 M + 1) - 2

Voorbeeld 8

Een exponent met een breuk.

Wiskunde

Lineair

apq

a^(p/q)

De haken zorgen ervoor dat p/q in de exponent staat. Vergelijk dit met het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 9

Een breuk met in de teller a tot de macht p.

Wiskunde

Lineair

apq

a^p / q

De spatie na p beëindigt de exponent in de teller. De `q` na de schuine streep staat dus in de noemer van de breuk. Vergelijk dit met het vorige voorbeeld. Als alternatief had hier ook (a^p)/(q) geschreven kunnen worden.

Voorbeeld 10

Een macht tot de macht.

Wiskunde

Lineair

52x+2=52x25

5^(2x + 2) = (5^2)^x * 25

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.