Regels en voorbeelden: optellen en aftrekken

Optellen en aftrekken voor blinde leerlingen

Optellen en aftrekken. Ieder kind op de basisschool krijgt deze basisvaardigheden aangeleerd. Hoe kunnen blinde leerlingen uit de voeten met optel- en aftreksommen? Welke regels worden gehanteerd voor de braillenotatie van optellen en aftrekken?

De regels voor optellen en aftrekken

Voor optellen en aftrekken worden het standaard plusteken (optellen) en minteken (aftrekken) gebruikt. In samengestelde expressies staan er spaties om deze tekens. Als de plus of min worden gebruikt om aan te geven dat een getal of variabele positief of negatief is, wordt dit zonder spatie geschreven. Bijvoorbeeld 4 - 6 = -2.

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.