Regels en voorbeelden: limieten

Rekenen met limieten voor blinde leerlingen

In de wiskunde worden limieten onder meer gebruikt om het grensgedrag van functies te beschrijven in punten waar zij niet gedefinieerd zijn of waar zij een discontinuïteit vertonen. Het woord limiet is afkomstig van het Latijnse ‘limes’, dat ‘grens’ betekent.

Het wiskundige begrip limiet of grenswaarde kan goed gedemonstreerd worden met het volgende voorbeeld: de getallen uit de rij 1, 1/2, 1/4, 1/8, ... naderen steeds dichter de grenswaarde 0. Het getal 0 is dan ook de limiet van deze rij.

Regels voor notatie van limieten

Limieten worden genoteerd met de standaardtekst lim. De tekst onder lim staat tussen accolades. De expressie na de limiet komt zonder spatie achter de accolade 'sluiten'. Verder wordt de tekstnotatie voor pijlen gebruikt. Voorbeelden van pijlen zijn --> (pijl naar rechts), vanOnder--> (pijl naar boven) en vanBoven<-- (pijl naar beneden). Het oneindigheidsteken wordt genoteerd als inf. Tenslotte zijn ook de regels voor breuken en voor sub- en superscript belangrijk bij limieten.

Voorbeeld 1

Limiet van n naar oneindig

Wiskunde

Lineair

limnun

lim{n --> inf}u_n

Voorbeeld 2

Linker- of onderlimiet met een breuk.

Wiskunde

Lineair

limx01x=

lim{x vanOnder--> 0}1/x = -inf

Voorbeeld 3

Rechter- of bovenlimiet met een breuk.

Wiskunde

Lineair

limx01x=

lim{x vanBoven--> 0}1/x = inf

Voorbeeld 4

Limiet van een samengestelde breuk.

Wiskunde

Lineair

limn11,01n=0

lim{n --> inf}(1)/(1,01^n) = 0

Voorbeeld 5

Een breuk met limiet in de teller.

Wiskunde

Lineair

limx01x

lim{x vanBoven--> 0}1 / x

De spatie na 1 beëindigt de teller van de breuk. De limiet staat dus in de teller. Als alternatief kan deze breuk met haken geschreven worden.

Meer over wiskunde en braille

Toegankelijke wiskunde notatie: de regels

In de wiskunde wordt veel gebruikgemaakt van ruimtelijke concepten. De plaats van een getal of symbool is daarbij van doorslaggevend belang voor de betekenis. Om de lineaire, platte wiskunde notatie van Dedicon te kunnen toepassen, hebben we duidelijke regels opgesteld om geen misverstand te laten bestaan over de betekenis.
Bekijk het overzicht van alle regels en vele voorbeelden.